חשבון אינפיניטסמלי 2 – אביב 2013

Infinitesimal Calculus 2 – Spring 2013

201-1-0021

 

סילבוס של הקורס

אתר קורס


מרצה: ד"ר אור שליט

שעות קבלה: יום ד' 15:30-17:30

דואר אלקטרוני: oshalit@math.bgu.ac.il

שעות ההרצאה:

יום רביעי

יום שלישי

יום ראשון

14:00-15:00

בנין 28 חדר 105

12:00-14:00
בנין 28 חדר 105

12:00-14:00
בנין 28 חדר 101

מתרגל: אבנר סגל

שעות קבלה: דואר אלקטרוני  avners@math.bgu.ac.il :

שעות התרגול: שעות הקבלה יתקיימו בחדר 211 בבניין 26

·       יום א' 9:00-10:00

·       יום ג' 9:00-10:00

 

יום חמישי

קבוצה/יום

14:00-16:00
בנין 28 חדר 305

קבוצה 11

08:00-10:00
בנין 32 חדר 111

קבוצה 12

 

שיעורי השלמה יתקיימו בימי ד' בשעות 15:00-16:00 בבניין 28 בחדר 304

 

Remark: Notes and solutions naturally may (and probably do) contain errors and typos, UAYOR.

 

 (Lecture Notes)רשימות

חומר נוסף

הגדרות ושאלות

נושא

מס' סידורי

שטח מעגל: \http://www.math.psu.edu/dlittle/java/calculus/circlearea.html

סכומי רימן: http://www.math.psu.edu/dlittle/java/calculus/area.html

1

שטחים סכומי דרבו וסכומי רימן

עודכן 3/4/2013

1

אינטגרציה בחלקים

2

אינטגרלים לא מסויימים, שימושים

2

 

3

אינטגרציה נומרית

3

 

4

אינטגרלים לא אמיתיים

4

 

5

סדרות וטורי פונקציות

5

קונבולוציה

6

טורי חזקות, שימושים

6

טופולוגיה על קבוצות סופיות

גרפים של פונקציות בשני משתנים

7

טופולוגיה על המרחב האוקלידי, סדרות ורציפות

7

גרפים של פונקציות מהתרגול

8

נגזרות חלקיות, בעיות קיצון, טורי טיילור

8

תרגילי בית

תרגילי הבית יפורסמו בכל שבוע ביום חמישי ויש להגיש אותם ביום חמישי בשבוע שלאחר מכן לתא 192 בבניין מתמטיקה (לפי תאריך ההגשה) עד השעה 14:00!!!

את הפתרונות יש להגיש מהודקים עם שם ותעודת זהות בראש הדף הראשון. אין להגיש בתיקיות, שמרדפים וכו'...

נמקו את טענותיכם היטב ובבהירות והקפידו על כתב ברור.

מומלץ להחזיק בידיכם עותק של העבודות בכדי להוכיח הגשה במקרה שהן יאבדו/יוגשו לתא הלא נכון.

שאלות שתוקנו

פתרונות

תאריך הגשה

נושא

תאריך גרסה עדכנית

שבוע

2ג,3

שאלה 5

04/04/2013

סכומי דרבו

03/04/2013

1

2א, 6

שאלה 4

11/04/2013

המשפט היסודי של החדו"א

10/04/2013

2

 

 

18/04/2013

אינטגרלים לא מסויימים

10/04/2013

3

 

 

25/04/2013

אינטגרציה נומרית

18/04/2013

4

שאלות 2,3,4,5,1ב

05/05/2013

אינטגרלים לא אמיתיים

30/04/2013

5

 

 

12/05/2013

טורי מספרים, סדרות פונקציות

02/05/2013

6

 

2ד, 3

02/06/2013

סדרות וטורי פונקציות, טורי חזקות

23/05/2013

7

2,8

 

18/06/2013

קונבולוציה וטופולוגיה של המרחב האוקלידי

13/06/2013

8

8א,3

 

28/06/2013

גבולות ורציפות של פונקציות בכמה משתנים

23/06/2013

9

 

6

לה להגשה

נגזרות חלקיות, בעיות קיצון

23/06/2013

10

אזהרה: הפתרונות הם חלקיים בלבד (solution outlines) ומומלץ לעקוב אחרי תיקונים בדפים.

ציונים: ניתן למצוא את גיליון הציונים המעודכן כאן.

 

חומר נוסף

 

·       "השיטה" של ארכימדס

·       Wolfram Alpha

·       Calculus Java applets

·       Error bounds for numerical methods

·       פונקציות היפרבוליות:

o      הגדרה וזהויות

o      נגזרות

o      פונקציות היפרבוליות הפוכות

o      גיאומטריה היפרבולית

·       איך רופא המציא מחדש את האינטגרל?

·       חישוב של פונקציית זטא ב-2

·       חדוו"א של פונקציות מרובות משתנים – דפי התרגילים הרלוונטים הם 2,3 ו-4

·       הוכחה נוספת שפונקציה רציפה על קבוצה קומפקטית, רציפה שם במידה שווה

 

פרטי הבוחן והמבחן (מידיעון הקורסים)

 

 

 

http://bgu4u.bgu.ac.il/images/corner-green-l.gif

מקום הבחינה

תאריך ושעת התחלה

  מועד

קבוצה

http://bgu4u.bgu.ac.il/images/corner-green-r.gif

ע"ש משפחת מרקוס,מתחם כיתות ע"ש גרשון צ'רני [90] , חדרים:326

14/07/2013 
09:00

'א

1

 

 

ע"ש משפחת מרקוס,מתחם כיתות ע"ש גרשון צ'רני [90] , חדרים:233

04/08/2013 
09:00

'ב

 

ע"ש משפחת מרקוס,בניין כיתות ע"ש דוד ורוזה גולדברגר [28] , חדרים:202

16/05/2013 
17:30

1-ןחוב